Home | About INS | Research | Achievements | Facilities | Academic Exchanges | Education | 酒悶嶄猟井
 
 Achievements
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Home >> Achievements >> 2016
 
 1. Fabin Dang,Xiujie Sun, Xiang Ma,Rong Wu, Deyi Zhang,Yaqiong Chen, Qian Xu,Yuting Wu, Yi Liu. Insulin post-transcriptionally modulates Bmal1 protein to affect the hepatic circadian clock. Nature Communications, 2016(7), doi:10.1038/ncomms12696
 2. Shu Zhuo, Mengmei Yang, Yanan Zhao, Xiaofang Chen, Feifei Zhang, Na Li, Pengle Yao, Tengfei Zhu, Hong Mei, Shanshan Wang, Yu Li, Shiting Chen, Yingying Le. MicroRNA-451 Negatively Regulates Hepatic Glucose Production and Glucose Homeostasis by Targeting Glycerol Kinase Mediated Gluconeogenesis. Diabetes. 2016 Aug; db160166. http://dx.doi.org/10.2337/db16-0166
 3. Zhang X, Fan C, Zhang H, Zhao Q, Liu Y, Xu C, Xie Q, Wu X, Yu X, Zhang J, Zhang H. MLKL and FADD Are Critical for Suppressing Progressive Lymphoproliferative Disease and Activating the NLRP3 Inflammasome. Cell Rep. 2016 Aug 3. pii: S2211-1247(16)30925-1. doi: 10.1016/j.celrep.2016.06.103. [Epub ahead of print]
 4. Hongyang Yi*, Zhuyao Wang*, Xiaojiao Li*, Min Yin, Lihua Wang, Ali Aldalbahi, Nahed Nasser El-Sayed, Hui Wang, Nan Chen, Chunhai Fan, Haiyun Song. Silica Nanoparticles Target a Wnt Signal Transducer for Degradation and Impair Embryonic Development in Zebrafish. Theranostics. 2016; 6(11):1810-1820. doi:10.7150/thno.16127.
 5. Liang Sun, Liming Liang, Xianfu Gao, Huiping Zhang, Pang Yao, Yao Hu, Yiwei Ma, Feijie Wang, QianluJin, Huaixing Li, Rongxia Li, Yong Liu, Frank B. Hu, Rong Zeng, Xu Lin, Jiarui Wu. Early Prediction of Developing Type 2 Diabetes by Plasma Acylcarnitines: Population-Based Study. Diabetes Care. 2016 Jul; dc160232. http://dx.doi.org/10.2337/dc16-0232.
 6. Zhang D, Li Y, Yao X, Wang H, Zhao L, Jiang H, Yao X, Zhang S, Ye C, Liu W, Cao H, Yu S, Wang YC, Li Q, Jiang J, Liu Y, Zhang L, Liu Y, Iwai N, Wang H, Li J, Li J, Li X, Jin ZB, Ying H. miR-182 Regulates Metabolic Homeostasis by Modulating Glucose Utilization in Muscle. Cell Rep. 2016 Jul 19;16(3):757-68. doi: 10.1016/j.celrep.2016.06.040.
 7. Zhang D, Wang W, Sun X, Xu D, Wang C, Zhang Q, Wang H, Luo W, Chen Y, Chen H, Liu Z. AMPK regulates autophagy by phosphorylating BECN1 at threonine 388. Autophagy. 2016 Jun 15:1-13.
 8. Shumin Ma, Zijun Fang, Wenwen Luo, Yunzhi Yang, Chenyao Wang, Qian Zhang, Huafei Wang, Huaiyong Chen, Chi bun Chan, Zhixue Liu. The C-ETS2-TFEB Axis Promotes Neuron Survival under Oxidative Stress by Regulating Lysosome Activity. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2016 Jan, 2016: 1-16.
 9. Guo Y, Yu J, Deng J, Liu B, Xiao Y, Li K, Xiao F, Yuan F, Liu Y, Chen S, Guo F. A novel function of hepatic FOG2 in insulin sensitivity and lipid metabolism via Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Alpha. Diabetes. 2016 Aug;65(8):2151-63. doi: 10.2337/db15-1565.
 10. Zhai L, Feng L, Xia L, Yin H, Xiang S. Crystal structure of glycogen debranching enzyme and insights into its catalysis and disease-causing mutations. Nat Commun. 2016 Apr 18;7:11229. doi: 10.1038/ncomms11229.
 11. Gong Q, Hu Z, Zhang F, Cui A, Chen X, Jiang H, Gao J, Chen X, Han Y, Liang Q, Ye D, Shi L, Eugene Chin Y, Wang Y, Xiao H, Guo F, Liu Y, Zang M, Xu A, Li Y. Fibroblast Growth Factor 21 Improves Hepatic Insulin Sensitivity by Inhibiting Mammalian Target of Rapamycin Complex 1. Hepatology. 2016 Aug;64(2):425-438.
 12. Wei Yu, Xiuzhen Huang, Xueying Tian, Hui Zhang, Lingjuan He, Yue Wang, Yu Nie, Shengshou Hu, Zhiqiang Lin, Bin Zhou, William Pu, Kathy O. Lui, Bin Zhou. GATA4 regulates Fgf16 to promote heart repair after injury. Development. 2016 Mar 15;143(6):936-949.
 13. Yao Hu, Huaixing Li, Ling Lu, Ani Manichaikul, Jingwen Zhu, Yii-Der I. Chen, LiangSun, Shuang Liang, David S. Siscovick, LynM.Steffen, Michael Y. Tsai, Stephen S. Rich, Rozenn N. Lemaitre and Xu Lin. Genome-wide meta-analyses identify novel loci associated with n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acid levels in Chinese and European-ancestry populations. Hum Mol Genet. 2016 Mar 15;25(6):1215-1224.
 14. Qi Chen, Menghong Yan, Zhonghong Cao, Xin Li, Yunfang Zhang, Junchao Shi, Guihai Feng, Hongying Peng, Xudong Zhang, Ying Zhang, Jingjing Qian, Enkui Duan*, Qiwei Zhai*, Qi Zhou*. Sperm tsRNAs contribute to intergenerational inheritance of an acquired metabolic disorder. Science. 2016 Jan 22;351(6271):397-400.
 15. Daqian Xu, Zheng Wang, Chenyao Wang, Deyi Zhang, Huida Wan, Zilong Zhao, Jin Gu, Yongxian Zhang, Zhigang Li, Kaiyang Man, Yi Pan, Zhifei Wang, Zunji Ke, Zhixue Liu, Lujian Liao & Yan Chen. PAQR3 controls autophagy by integrating AMPK signaling to enhance ATG14L-associated PI3K activity. EMBO J. 2016 Mar 1;35(5):496-514.
 
Copyright 2003-2017 Institute for Nutritional Sciences, SIBS, CAS All Rights Reserved
Address: 294 Taiyuan Road Shanghai, 200031 P. R. China Tel: 86-21-54922000 Email: INShr@sibs.ac.cn
Shanghai ICP #05033115